top of page
רקע3.png
עיצוב לוגו, דבר אשר מלווה אתכם כבעלי עסקים שנים אם לא עשרות שנים. העבודה עליו חייבת להיות מיוחדת ולהתבסס על רעיון מקורי, פונטים מקוריים ואלמנטים גרפיים שהמעצב חייב ליצור על מנת לייחד את העסק שלך.
תשלום עבור הסקיצות לוגו (עד 3 ) יבוצע מראש.. לאחר תחילת העבודה אין החזר כספי כיוון שמכינים סקיצות ייחודיות במיוחד עבור הלקוח.. תהליך עשיית הלוגו יכולה להיות באותו יום וגם לאחר כמה ימים תלוי בלקוח:-)  
לוגו לעסק MGDESIGN
מחיר דפוס חדש.jpg
bottom of page